Les trobairitz

 


Menú
Introducció
Tasca
Procés
Recursos
Avaluació

Recursos

2. D'ON TRAURE LES IDEES

 

TREBALL D'INVESTIGACIÓ. Pàgines de consulta

a) Trobadors

b) Occitània

c) Trobairitz

d) Context històric i interpretacions

e) L'amor

f) Igualtat

f) Poemes