Misogin i moralista: Francesc Eiximenis


 Text A:     EXEMPLE DE COM VA SER DONADA LLENGUA A LES DONES

 

"[...] així la fembra contínuament mouria la llengua a parlar, si trobava qui li tingués corda. Per açò digueren alguns poetes que nostre Senyor creà la fembra sens llengua, e com Adam fos trist quan ella no li podia parlar, diuen que suplicà al Senyor que li faés llengua. E diuen que lo Senyor li dix:

Adam, deixa-la estar, car si parla, mala parlarà a tos ops [difícilment parlarà en el teu profit].  

E com Adam encara no cessàs de suplicar a nostre Senyor Déu que li creàs llengua, diuen que nostre Senyor viu una cabra e pres-li la coa e féu-ne la llengua a la fembra e, de continent [de seguida], parlà ab la serp, puis[després] inclinà Adam ab son parlar a pecar. E com Adam s'excusàs del pecat per la fembra donant la culpa a la dona, diuen que dix nostre Senyor així:

―E no t’ho havia dit jo que mala parlaria a tos ops, si parlava? Ara, doncs, guarda’t que no l’oges pus [evita escoltar-la] d’aquí davant, per tal que no et cost més, ne la cregues de res que diga, si doncs per altra via no saps la veritat."

Francesc Eiximenis (1330-1409), Terç del Crestià. Edicions 62

Qüestions:

a)  Resumeix el text en les teues paraules. (Si tens problemes amb el significat d'algunes paraules, consulta els diccionaris, especialment el DCVB)

b)  Segons Eiximenis, quina opinió té Déu de la dona? Descriu-la.

c)  Com es comporta Adam després de pecar i ser descobert per Déu? Què et sembla?

d) Actualment hi ha persones que pensen que les dones són parladores i xafarderes. Hi estàs d'acord? Ho són més que els homes?

e) Per què creus que Eiximenis pensava així de les dones?

f) Havies sentit parlar de Lilith, la primera dona? Entra en l'enllaç i comenta'l.

 

 

Següent text